Werkgroep parkeren

In de achterliggende periode en ook eerder al heb ik u via de mail geïnformeerd over de parkeerproblemen. Omdat een snelle oplossing niet direct voorhanden is, willen we een werkgroep oprichten met daarin ouders, ambtenaren van de gemeente, de wijkagent en medewerkers van school. Met elkaar zullen zij zich buigen over oplossingen die doeltreffend en voor iedereen acceptabel zijn.


Wanneer u interesse heeft om deel te nemen aan deze werkgroep, kunt u dit aangeven via beatrix@alberoscholen.nl