Vacature GMR

Alle Albero scholen hebben een eigen Medezeggenschapsraad waarin ouders en personeelsleden samen zaken bespreken met betrekking tot de organisatie van de school. Maar op Albero niveau is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In deze raad worden allerlei zaken besproken die voor alle Albero scholen gelden. Op dit moment is er een vacature voor de oudergeleding. Interesse? Bekijk dan de vacature door middel van onderstaande link!

 

https://drive.google.com/file/d/1qcv0_sMhHgGQvyjubzZ8MXYSFoxYr7Z1/view?usp=sharing