Traject Samen

De afgelopen weken zijn er diverse keren informatiemomenten voor ouders geweest over het spelend en ontdekkend leren dat we met de Beatrixschool en Kibeo willen opzetten. Deze informatie is ook met jullie gedeeld via Parro. In mei zullen de beide medezeggenschapsraden de meningen van ouders ophalen over de plannen. Hoe die peiling er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Daar horen jullie in mei meer van. Op basis van de meningen van de teams en de ouders zullen de medezeggenschapsraden wel of niet instemmen met het samengaan van de scholen.