Studiedag 10 januari 2022

We starten het nieuwe kalenderjaar met een studiedag. Oorspronkelijk was dit de Albero dag, maar vanwege de maatregelen is deze geannuleerd. Mocht er op 3 januari bekend gemaakt worden dat er thuisonderwijs gegeven zal worden, dan gebruiken we deze dag als ophaaldag voor spullen en materiaal.

Mocht dat niet zo zijn, dan zullen we op deze dag een studiedag hebben, samen met de collega’s van de Zuidwesthoek en de Wereldwijzer.