Stichting Tejo

Op donderdag 22 april kregen de leerlingen van groep 7 en 8 een voorlichting door een medewerker van het Tejo huis in Goes. In dit huis zijn kinderen en jongeren vanaf 10 jaar welkom voor gratis en vrijblijvend advies en een luisterend oor. Ook in jonge levens kunnen zaken spelen waar jongeren vragen en zorgen over hebben. Het is fijn om dit met vrienden en familie te kunnen bespreken. Het kan echter zo zijn dat dit, om welke reden dan ook, niet lukt of niet mogelijk is. Voor zulke situaties is er in Goes het Tejo huis (aan de Frans den Hollanderlaan). Hier zijn professionals aanwezig die, op vrijwillige basis, er zijn voor de jongeren en naar hen luisteren en hen advies geven. 

 

Het bezoeken van het Tejo huis is volledig anoniem. Jongeren kunnen er zonder indicatie of verwijzing terecht. Uiteraard zullen de professionals een inschatting maken of de persoonlijke veiligheid van de jongere met wie ze in gesprek zijn al dan niet in het geding is en handelen als dat nodig is. 


We vinden het belangrijk om onze leerlingen van deze informatie te voorzien, maar delen deze ook graag met ouders en verzorgers. Meer informatie vind je op https://tejo-nederland.nl/.