Staking

30 en 31 januari zijn door de bonden uitgeroepen tot landelijke stakingsdagen. Ook op onze school is hierover door het team het gesprek gevoerd. Uiteindelijk bleek dat een klein aantal collega’s wilde staken. Dit resulteerde in het openhouden van de school, maar tegelijk ook het geen les kunnen geven aan twee groepen. 

 

Het voltallige team staat achter de reden van de staking. Er moet moet meer geld naar het (primair) onderwijs om zo acties op te kunnen zetten om het lerarentekort weg te werken en om de beloning gelijk te trekken met vergelijkbaar werk in andere sectoren. Ook moet er ruimte komen om onderwijs anders te organiseren en willen we ons mooie vak meer aantrekkelijk maken. 

 

Het is fijn dat we deze standpunten op een positieve manier hebben kunnen delen, onder meer ook via diverse media en door middel van de staakzaak vlog van de kinderen van groep 7 en 8. We danken u voor uw begrip voor de gevolgen die dit voor de kinderen en voor u had.