Schoolbibliotheek

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het inrichten van onze schoolbibliotheek. Voor de zomervakantie is de oude collectie boeken die we op school hebben helemaal gecheckt en zijn alle boeken die niet meer van deze tijd zijn opgeruimd. Daarna hebben we wat er nog overbleef aangevuld met ongeveer 700 nieuwe boeken. Op dit moment zijn we een deel van de middenruimte aan het inrichten, zodat kinderen daar straks echt een bibliotheek binnen stappen. Doel van deze operatie is het vergroten van de leesmotivatie van de kinderen. We zijn ervan overtuigd dat, naast de waardevolle leeslessen van juf Suzan, een schoolbibliotheek die up-to-date is daar zeker aan kan bijdragen. 

 

Binnenkort zullen we ouders vragen om te helpen met het bestickeren van nieuwe boeken. Wordt vervolgd!