Protocol Corona

Het zal geen verrassing zijn dat we na de vakantie nog altijd te maken hebben met extra maatregelen vanwege Covid-19. In bijgaand protocol lezen jullie hoe we een en ander op school hebben georganiseerd. Ook is er weer een filmpje gemaakt voor kinderen en ouders. We verwachten dat kinderen en ouders dit filmpje kijken voordat zij maandag weer naar school komen. link filmpje

 

Het protocol vind je via deze link

 

Bij de totstandkoming van het protocol hebben de ouders van de MR opnieuw een actieve rol gehad. (Waarvoor dank!)