Plusklas kleuters

Zoals u ongetwijfeld weet is er al een aantal jaren voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 die extra uitdaging nodig hebben, de mogelijkheid om lessen te volgen in de plusklas. In de periode na de meivakantie willen we ook de kinderen van groep 1-2 de mogelijkheid bieden om extra uitgedaagd te worden. Wat ons betreft is dit een mooie uitbreiding van het aanbod op onze school. Wanneer uw kind hiervoor in aanmerking komt, zal dit door de leerkracht eerst met u worden besproken. Voor inhoudelijke vragen over de plusklas kunt u terecht bij juf Agathe.