Parro

In de achterliggende periode hebben we in de groepen 1/2a, 5, 6 en 8b geëxperimenteerd met het communicatieplatform Parro. Dit platform is gelinkt aan Parnassys en geeft mogelijkheden voor het voeren van gesprekken, het benaderen van ouders uit de groep van uw kind, het plannen van gesprekken en het vragen van ouderhulp. Ook is het mogelijk om op deze manier AVG-vriendelijk foto’s te delen.

 

De voorlopige conclusie is dat, met een aantal goede opmerkingen vanuit de ouders, we kunnen gaan starten met parro voor de gehele school. Wanneer dit exact zal zijn is op dit moment nog niet duidelijk. Zodra hierover meer bekend is, zullen we u hierover informeren.