Onderzoek naar samenwerking Brede School

In november hebben jullie een update gekregen over het onderzoek naar samenwerking. Onderdeel hiervan is het brainstormen over de inrichting van de gezamenlijke buitenruimte. 

Het herinrichten van de pleinen staat hoog op het verlanglijstje van zowel team als kinderen. Zoals gezegd willen we die inrichting graag met ouders, kinderen en teamleden doen. Voor nu hebben we de volgende planning voor gesprekken (die zo nodig online plaats zullen vinden):

In december is er met de teamleden gebrainstormd. Vervolgens willen we met de kinderen en jullie als ouders in gesprek. In januari zullen de kinderen in de groepen opgeroepen worden mee te denken over hoe zij willen dat het schoolplein eruit komt te zien. Daarna hopen we in januari ook met jullie als ouders te brainstormen over de pleinen. 

De data die hiervoor gepland zijn, staan hieronder. Een officiële uitnodiging volgt later, maar misschien is het handig om alvast de data in te plannen.

  • 17 januari 13.00 uur
  • 18 januari 20.00 uur
  • 19 januari 08.30 uur

We hopen deze gesprekken live te kunnen doen, maar indien nodig voeren we ze digitaal om het proces wel te kunnen laten doorgaan.