Nieuws uit de onderbouw

Inmiddels is onze vierde kleutergroep van start gegaan. In groep 2D zitten de oudste kleuters en samen met juf Jikke, juf Janien en af en toe juf Romy hebben zij veel plezier.

We merken dat het voor de kinderen in de kleutergroepen prettig is om in een kleinere groep te zijn. We hebben als leerkrachten meer tijd om met individuele kinderen te spelen en een gezellig praatje te maken en de rust in de groepen bevordert de betrokkenheid van de kinderen, fijn dat we deze stap hebben kunnen zetten!


Het schoolthema “sport en spel” gaat uiteraard ook niet aan onze kleuters voorbij!
We knutselen medailles, tekenen een voetbal aan de hand van een stappenplan en bouwen een erepodium in de bouwhoek.

In het speelhuis hebben we zelfs een echte hometrainer.
Wij gaan in ieder geval fit de zomer in!

We zijn met deze twee boeken extra aan de slag in de klassen: Igor stippel kampioen & De wedstrijd van Schildpad en Haas.
 
De laatste weken voor de zomervakantie besteden we aandacht aan het thema zomer. Het accent ligt dan op zee en strand. Dat wordt zandkastelen bouwen in de zandbak op het plein!