Nieuws uit de onderbouw

In de kleutergroepen zijn ook in de afgelopen weken weer een aantal nieuwe kinderen gestart, fijn dat jullie bij ons komen spelen! Omdat we nog niet groepsdoorbrekend mogen spelen, wisselen we regelmatig materialen uit tussen de kleutergroepen. Op deze manier proberen we de kinderen toch zoveel mogelijk verschillende speelmogelijkheden te bieden.

 

In de vorige nieuwsbrief schreven we al dat de groepen momenteel vrij groot zijn. We zijn daarom blij met de hulp van juf Janien en juf Jikke. Hierdoor is het mogelijk om een groep in kleinere groepen te laten spelen en werken. Janien of Jikke werkt dan met een deel van de groep en de groepsleerkracht met de andere kinderen uit de klas. Op deze manier hebben we de gelegenheid om de kinderen - ondanks de grootte van de groep - goed te kunnen observeren en begeleiden. Op maandag is Jikke in groep 1/2B, en op dinsdag geeft zij danslessen aan alle drie de kleutergroepen. Op woensdag is Janien in groep 1/2C en op donderdag in groep 1/2A. Op vrijdag is Janien afwisselend in 1 van de 3 kleutergroepen. 

 

Aan de hand van onze observaties vullen we binnenkort voor alle kinderen die op 1 april 5 of 6 jaar zijn een “Kijk ouderrapport” in. De jongere kinderen krijgen aan het einde van het schooljaar een “Kijk ouderrapport”. Uiteraard is er voor de jongste kinderen in april wel een alternatief rapport zodat zij ook een rapport mee naar huis kunnen nemen. Aan het einde van het schooljaar is dit alternatieve rapport er voor de oudere kinderen. Door ervoor te kiezen om de rapporten voor de jongere en oudere kinderen te spreiden, zijn we in staat om voor ieder kind een zorgvuldig rapport te maken dat is gebaseerd op recente observaties.

 

Het sprookjesthema staat de komende weken nog centraal in de kleutergroepen, ook is er uiteraard aandacht voor de naderende Paasdagen.