Nieuws uit de onderbouw

Het was best even spannend om op 19 augustus weer te starten. Zowel voor de kleuters als voor de juffen. Voor sommige kleuters was het zelfs hun eerste echte schooldag! Wat is het dan fijn wanneer er ook kinderen in de groep zitten, die al wat langer op school zijn en je wegwijs kunnen maken!

We genoten van alle vakantieverhalen en vakantiefoto’s en verbaasden ons erover hoe hard iedereen is gegroeid! Ook voor juf Sylvana was het even wennen. Zij zal een groot deel van dit schooljaar op maandag en dinsdag aanwezig zijn in groep 1/2c, zoals u in de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie heeft kunnen lezen. Sylvana rondt door middel van haar stage bij ons op school haar opleiding aan de Pabo af. Fijn dat je er bent Sylvana!

 

Inmiddels zijn we al een paar weken verder en lijkt iedereen zijn “draai”  te vinden.

In deze periode werken we rondom het prentenboek “Boer Boris gaat naar zee” . De hoofdpersoon uit het boek is een jongetje genaamd Boer Boris, hij maakt een uitstapje naar zee en neemt alle dieren en vriendjes van de boerderij mee.

 

Ook voor dit schooljaar hebben we weer plannen gemaakt om de organisatie van het onderwijs in de kleutergroepen te optimaliseren. Vorig schooljaar hebben we ingezet op autonomie ( kinderen zelf de kans geven om keuzes en beslissingen te nemen; uit onderzoek is gebleken dat jonge kinderen vooral baat hebben bij deze manier van leren) door middel van het inrichten van veel verschillende hoeken aan de hand van de doelen. Dit schooljaar wordt eigenaarschap ons speerpunt. Dit houdt in dat we de kinderen meer willen betrekken bij hun eigen leerproces. Dit willen we onder andere doen door de kinderen bij de start van een nieuw thema een aantal vragen te stellen over het onderwerp dat centraal staat in de groep. Deze vragen zijn:

  • Wat weet ik al over het thema?

  • Wat wil ik leren/weten over het thema?

  • Wat wil ik spelen over het thema?

  • Wat hebben we nodig?

 

Door de kinderen op deze manier te bevragen, hebben ze zelf meer invloed op de inrichting van de hoeken en worden ze meer betrokken bij de invulling van de activiteiten. U kunt in ieder kleuterlokaal  de mindmaps, die we met de kinderen hebben gemaakt rondom het thema “Boer Boris gaat naar zee”, bekijken. Vooral de vraag “Wat hebben we nodig” bevelen we van harte aan om even te lezen, misschien kunt u ons aan materialen helpen die de kinderen nodig hebben? Zo zijn we voor een volgend thema nog op zoek naar witte wegwerpoveralls.

 

Uiteraard staan de doelen die in de kleuterperiode aan bod moeten komen centraal, met deze doelen in ons achterhoofd richten we steeds de hoeken in en bepalen we het aanbod. Nieuw dit schooljaar is dat we gaan experimenteren met opdrachtkaarten in de hoeken waarop staat wat de  de kinderen in de verschillende hoeken kunnen doen. Deze opdrachten zijn steeds zo geformuleerd dat ze oplopen in moeilijkheidsgraad (4 niveaus). Wanneer de kinderen de opdracht goed gemaakt hebben, is er een klaaropdracht. In eerste instantie komen er kaarten in enkele hoeken, wanneer de opzet een succes blijkt, willen we er in de loop van het schooljaar graag meer toevoegen. U leest het, genoeg nieuwe plannen, we hebben er zin in!