Nieuws uit de onderbouw

Inmiddels is het nieuwe jaar alweer een aantal weken oud en zijn we in de kleutergroepen gestart met een nieuwe opzet waarbij de kinderen zelf voor een activiteit/hoek mogen kiezen.U heeft hierover kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief.

 

Voor iedereen was het even wennen maar onze ervaringen zijn positief. Het is heel fijn om te zien hoe betrokken de kinderen zijn wanneer ze zelf mogen bepalen wat ze graag willen doen.

 

De hoeken zijn in deze periode ingericht rondom het thema “ziek zijn- beter worden”. De kinderen kunnen kiezen uit de volgende activiteiten:

 • Kniphoek: de kinderen kunnen ervoor kiezen om hun arm om te trekken op papier en op de arm strookjes te knippen en plakken (arm in het gips). Hierdoor leren ze knippen en plakken maar ook passen en meten.

 • Kleitafel: de kinderen kunnen ervoor kiezen om een lichaam te maken van klei.

 • Ipads: op de IPads staan educatieve apps waar de kinderen mee mogen spelen.

 • Digibord: op het digibord kunnen educatieve spellen worden gespeeld die aansluiten bij het thema.

 • Automat: aan de auto’s wordt een ambulance toegevoegd.

 • “Kantoor” (stempelen, letteractiviteiten): “recepten van de dokter” kunnen worden gestempeld. In deze hoek ligt het accent onder andere op letterkennis.

 • Leeshoek: in deze hoek liggen boeken rondom het thema “ziek zijn”

 • Verteltafel: een prentenboek dat centraal staat binnen dit thema kan worden nagespeeld op de verteltafel. De mondelinge taalvaardigheid en met name de woordenschatontwikkeling staan hierbij centraal.

 • Wisselende hoek waarbij het accent ligt op taalontwikkeling: opticien

 • Puzzelen:in de puzzelhoek liggen puzzels van het ziekenhuis, de dokter en de tandarts

 • Verfbord:  de kinderen worden onder andere gestimuleerd om een mens, ambulance of ziekenhuis te schilderen

 • Fijn motorische hoek: aan deze hoek zijn kralenplanken met voorbeeldkaarten binnen het thema “ziek zijn” toegevoegd en kunnen de kinderen schrijfpatronen oefenen die passen binnen het thema “ziek zijn”.Met behulp van pincetten pillen in potten stoppen

 • Sensory bin:. Ook in deze hoek gaat het om de ontwikkeling van de fijne motoriek. Op dit moment is dit de zandtafel.

 • Bouwhoek: de kinderen kunnen een bed bouwen voor de zieke: dekens, en lakens zijn toegevoegd. In deze hoek staan onder andere ruimtelijke oriëntatie en het logisch denken centraal

 • Rekenhoek: pleisters/verband plakken aan de hand van een dobbelsteen of draaischijf, aantal pillen in het potje doen met dezelfde hoeveelheid stippen. Hier oefenen we cijferkennis en getalbegrip. Ook kunnen de kinderen meten en wegen.

 • Wisselende hoek waarbij het accent ligt op rekenontwikkeling: Op dit moment zijn dit de dokterspraktijk en apotheek. Er wordt gespeeld met echte materialen en bij de apotheek leren ze ook omgaan met geld.

 • Tekenhoek: in deze hoek kunnen de kinderen een poppetje tekenen op zwart papier en daar met behulp van wit potlood het skelet in tekenen

 • Vouwhoek: in deze hoek liggen stappenplannen voor het vouwen van een ambulance en een doktersjas. Doel in deze hoek is met name het leren werken volgens een stappenplan en het oefenen van de fijne motoriek.

 • “Loose parts”: dit is een kast met allerlei los materiaal in doosjes. De kinderen worden uitgedaagd tot sorteren en het maken van constructies met de materialen. Aan de materialen zijn wattenbollen en gaasverband toegevoegd.

 • Lichttafel: in deze hoek kunnen de kinderen onder andere röntgenfoto’s bekijken en een skelet overtrekken. In deze hoek doen de kinderen onder andere ervaringen op met begrippen als licht, donker en schaduw.

 • Huishoek: aan deze hoek worden pyjama’s voor de zieken toegevoegd. In deze hoek staat de spelontwikkeling centraal

 • Krijtbord: in deze hoek hangt een stappenplan hoe je een gezicht kunt tekenen

 

Uiteraard doen ook onze “Onderbouwdvriendjes” weer mee. De letters die we in deze periode van Arie de letterkanarie hebben geleerd zijn de “n” van neus en de “oo” van oog. Door middel van het scannen van onderstaande QR code kunt u met uw kleuter een filmpje bekijken over Arie de letterkanarie en de pleister.
In de tweede week van februari starten we met het thema “ridders en kastelen”. Voor het speelhuis kunnen we met name nog ridder kleding  zoals bijvoorbeeld een harnas of helm gebruiken. Mocht u thuis nog dergelijke verkleedkleren hebben die niet meer worden gebruikt dan houden we ons van harte aanbevolen!

 

In februari krijgen de kinderen weer een rapport mee naar huis. In de kleutergroepen geldt dat een kind minimaal 3 maanden op school moet zijn voordat er een rapport wordt ingevuld. Uiteraard zijn de ouders van kinderen die nog maar kort op school zijn wel van harte welkom voor een tienminutengesprek over hun kleuter. Dit gesprek zal dan niet gaan over het rapport maar over de wenperiode waar de kleuter nog mee bezig is.

 

Zoals we hebben uitgelegd op de informatieavond in oktober starten we in de kleutergroepen dit schooljaar met nieuwe rapporten. Ons nieuwe rapport sluit aan bij het  observatie en registratiesysteem “Kijk 1-2” dat we gebruiken om de ontwikkeling van de kinderen te volgen. We hebben gekozen voor dit rapport omdat we vinden dat het een beter beeld van de ontwikkeling van de kinderen geeft dan de rapporten die we voorheen gebruikten. Omdat “Kijk 1-2” geen link met parnassys heeft, is het helaas niet mogelijk om het rapport in te zien via het ouderportaal van parnassys, zoals voorheen wel het geval was, maar uiteraard krijgt uw kind op 14 februari het rapport  mee naar huis zodat u het kunt bekijken. We hopen dat deze rapporten ertoe bijdragen u een nog beter beeld te geven van en te informeren over de ontwikkeling van uw kind.

 

Op maandagavond 18 maart a.s. organiseren we wederom een informatieavond voor de ouders van onze kleuters. Deze avond is met name bedoeld voor de ouders van de kleuters die onlangs zijn gestart of nog dit schooljaar starten op onze school. Ook ouders van peuters die zich nog oriënteren op de schoolkeuze voor hun kind zijn op deze avond van harte welkom. U ontvangt in februari een uitnodiging voor deze avond via de leerkracht van uw kind.