Nieuws uit de MR

Net als iedereen zijn wij van de MR ook blij dat de Prinses Beatrix weer open is. Ook gaan we inmiddels al weer richting het voorjaar, de dagen worden langer, de zon speelt met de dag een grotere rol en brengt positiviteit met zich mee. De COVID omstandigheden brengen vanzelfsprekend ook de nodige uitdagingen met zich mee. Het is voor zowel ouders, leerkrachten als leerlingen een lastige tijd maar samen komen we een heel eind! En ook op dat front kunnen we de vooruitzichten dat we samen COVID onder controle krijgen hopelijk in lijn trekken met de positiviteit van het voorjaar.

Binnen de MR zijn we in het afgelopen jaar meegenomen in het proces naar een verkenning voor een verdergaande samenwerking van de (onderwijs)instellingen binnen de symfonie. Dit is een zeer uitgebreid proces waarbij vanzelfsprekend vele belangen mee worden gewogen en wij vooral met een kritische blik kijken naar de plannen. Als MR besteden we hier veel tijd en research aan. We hebben de intentie om op korte termijn ook alle ouders actief te betrekken in dit traject.

Verder zullen er eind dit schooljaar een aantal zaken wijzigen in de bezetting van de MR. Everdine Burger heeft volgend schooljaar geen kinderen meer op de PBS, daarom zal zij geen deel meer uit kunnen maken van de MR. In haar plaats zal Alexander Snoodijk officieel toetreden. Alexander was bij de vorige verkiezingen reeds verkiesbaar en was sinds die tijd adviserend lid, hij zal met ingang van het nieuwe schooljaar officieel lid worden en de resterende zittingstijd voor zijn rekening nemen. Stefan Nonnekes zal met ingang van het nieuwe jaar de taak van voorzitter op zich nemen.

Als oudergeleding van de MR vinden we het belangrijk dat de drempel om contact met ons op te nemen zo laag mogelijk is. Als er dus vragen of opmerkingen zijn over zaken die spelen binnen de Prinses Beatrix dan kunnen deze altijd aan ons persoonlijk gesteld worden. Live bij school, via Parro of via de mail.

Hartelijke groeten, namens de MR