MR

Op het moment van verschijnen van de nieuwsbrief is duidelijk dat er voldoende ouders bereid gevonden zijn om zitting te nemen in de oudergeleding van de MR. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat er een stemming zal moeten plaatsvinden. 

 

Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie. 

 

U kunt u nu niet meer aanmelden voor de vacature.