MQ-scan

Begin juni is de MQ scan afgenomen bij de leerlingen waarvoor door ouders toestemming is gegeven. Dit was een zogeheten nulmeting. In overleg hebben we afgesproken om nu nog geen aparte terugkoppeling te verzorgen. Tijdens de voortgangsgesprekken in november zullen we, nadat de tweede scan is afgenomen, inzicht geven in de uitkomsten.