Kinderboekenweek

Op 3 oktober start de jaarlijkse kinderboekenweek! Ook dit jaar zullen we daar op de PBS natuurlijk de nodige aandacht aan besteden. Het thema van dit jaar is ‘Vriendschap’, met als motto ‘Kom Erbij!’. Een mooi thema waar we op school zeker handen en voeten aan kunnen en zullen geven.


Er worden diverse activiteiten georganiseerd en in deze week zal er nog meer dan anders de nadruk worden gelegd op lezen en voorlezen. Zo worden de kinderen van groep 1-4 getrakteerd op een mooie voorstelling. Op 3 oktober zal het Paard van Troje weer een boekenstand verzorgen op school. Tussen 13.30-15.30 kunt u hier terecht voor het kopen van een mooi kinderboek! Voor ieder boek wat hier wordt verkocht, krijgt de school een klein bedragje. Met het gespaarde bedrag kunnen we de schoolbibliotheek weer aanvullen. Win-win dus! Alle kinderen hebben een Kinderboekenpodium (tijdschrift) mee gekregen, hierin vindt u meer informatie.

 

Ook boekhandel de Koperen Tuin heeft een eigen actie. Op school ingeleverde aankoopbonnen van daar tijdens de kinderboekenweek gekochte kinderboeken leveren de school eventueel ook nog weer een aantal nieuwe boeken op. Bonnen kunt u inleveren bij meester Gerard.