Kerstfeest

We kijken terug op een mooie viering van het kerstfeest. Alle kinderen waren prachtig aangekleed naar school gekomen. Daar genoten we eerst van een lekker kerstontbijt (dank aan de ouders van de AC!). We sloten het ontbijt af met het gezamenlijk zingen van het lied Niets is cooler dan Kerstmis. Alle kinderen van de brede school -van peuters tot de groepen 8 van de Wereldwijzer, Zuidwesthoek en PBS- zongen dit lied in hun eigen klas en waren verbonden door middel van een online meet. 

 

Daarna was het tijd voor de kerstviering. Alle groepen van de verschillende scholen hadden iets voorbereid dat was verwerkt tot een mooie viering voor de onderbouw en de bovenbouw. Het was erg fijn om in deze bijzondere tijd op deze bijzondere manier met elkaar verbonden te zijn!