Jaarverslag MR

In dit jaarverslag is te lezen wie er dit jaar zitting hebben genomen in de medezeggenschapsraad van de Prinses Beatrixschool, welke onderwerpen onze aandacht hebben gehad, hoe we de communicatie hebben ervaren en waar we ons komend schooljaar op willen richten. 

https://drive.google.com/file/d/1l01FbzFAanr_vkReB9lPKUUijg-sbPkm/view?usp=sharing