Info onderzoek samenwerking

In de vorige nieuwsbrief las u dat er een raamwerk is geschreven waarin een mogelijk schoolconcept is beschreven. In de afgelopen maand is dit concept in kleine groepen besproken met de teams van onze school en de Zuidwesthoek/Wereldwijzer. De feedback die tijdens deze gesprekken is gegeven wordt nu verwerkt, zodat we begin maart met de MR’en van beide scholen in gesprek kunnen. Uiteraard zijn zij steeds betrokken geweest bij de verschillende stappen in het proces, maar nu krijgen zij ook de ruimte om hun visie op de geschetste mogelijkheden te geven.

Nadat de MR'en input hebben gegeven op het plan, zullen ouders en kinderen geïnformeerd worden over de plannen.