Info onderzoek samenwerking

In de vorige nieuwsbrief meldden we u dat er, samen met de collega’s van de Zuidwesthoek, twee scholen in het land bezocht waren. In de afgelopen maand is er hard gewerkt aan het schrijven van een eerste aanzet voor een concept. Hierin is geprobeerd om alle wensen en ideeën die er leven te combineren. Dit raamwerk zal nu als onderlegger dienen voor de komende tijd. Ook is er gesproken over manieren waarop vorm te geven is aan identiteit. We zijn hierbij ondersteund door collega’s van het Samenspel in Wolphaartsdijk. Een aantal jaren geleden zijn daar de openbare en de christelijke school opgegaan in een samenwerkingsschool.