Eindtoets

De kinderen van groep 8 hebben de uitslag van de Eindtoets mee naar huis gekregen. Dit is natuurlijk altijd weer een spannend moment. Aan de hand van de uitslag wordt bekeken of het eerder gegeven advies wellicht nog moet worden bijgesteld, of dat de kinderen op het al gedeelde niveau volgend jaar aan de slag kunnen op de Middelbare School.