Aftreden ouders MR

Beste ouders van de Prinses Beatrixschool,

 

Bij deze willen we u laten weten dat de voltallige oudergeleding van de medezeggenschapsraad (OMR), afgelopen week is afgetreden.  De OMR had een sterk verschil van inzicht met de directie over het traject dat gestart is aangaande het onderzoek naar een fusie/nadere samenwerking tussen de Prinses Beatrixschool en de Zuidwesthoek. 

 

Hierdoor zijn er 3 plaatsen vacant  als OMR lid. Iedere ouder/verzorger die zich hiervoor beschikbaar wil stellen, kan zich aanmelden of voor verdere informatie terecht bij de aftredende leden.

 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben zijn Else, Jan Pieter en Hans altijd bereikbaar op het schoolplein of per email.

https://www.beatrixschoolgoes.nl/voor-ouders

 

Wij willen u bedanken voor het vertrouwen in de OMR van de Prinses Beatrixschool  de afgelopen jaren.

Else Blikslager

Jan Pieter Muys

Hans Lambrechts

 

In reactie op bovenstaande willen we vanuit de school graag onderstaande met u delen:

 

Zoals u elders in deze nieuwsbrief kunt lezen is er een inhoudelijke start gemaakt met het onderzoekstraject. Inmiddels is er een drietal bijeenkomsten geweest waarop beide teams in openheid en met enthousiasme zich hebben georiënteerd op het gebied van mogelijkheden om verder samen te werken. Helaas hebben de ouders van de MR een ander inzicht over dit traject. Ondanks dat er is geprobeerd om op een lijn te komen, is dit helaas niet gelukt. Bij deze wil ik Else Blikslager, Jan Pieter Muys en Hans Lambrechts hartelijk danken voor hun inzet voor de school. Zoals in het schrijven van de MR al duidelijk wordt zijn we nu op zoek naar nieuwe ouders voor de MR. Wanneer u hierin interesse heeft, kunt u naast dat u bij de scheidend MR-leden terecht kunt, ook bij mij terecht voor meer informatie.

 

Binnen de MR denken ouders mee over het ingezette en in te zetten beleid aangaande school. Naast de klankbordfunctie zijn er ook zaken waarop formeel instemmings- of adviesrecht is.

 

Mocht u interesse hebben in een rol in de MR, dan hoor ik graag van u.

 

Met vriendelijke groet,

 

G.G.T. Verkuil

directeur