Afspraken tijdens schooltijd

Regelmatig krijgen we bericht van ouders dat kinderen tijdens schooltijd een arts/therapeut/oid moeten bezoeken. We begrijpen dat het niet altijd mogelijk is om dit buiten schooltijd te plannen, toch vragen we jullie aandacht hiervoor. We merken de laatste tijd dat er steeds meer kinderen tijdens de lessen afwezig zijn. Dat vraagt binnen de klas de nodige organisatie. We hopen dat jullie hier, bij het maken van afspraken, rekening mee willen houden. Alvast bedankt voor de medewerking.