Afscheid juffen

Op vrijdag 1 maart nemen we afscheid van juf Joke en juf Laura. Na de vakantie zullen zij niet meer op onze school werkzaam zijn. Juf Joke heeft ervoor gekozen om haar pensioen iets naar voren te halen en daar nu al van te gaan genieten. Juf Laura zal na de vakantie starten in de nieuw op te zetten taalklas voor kinderen die nog maar kort in Nederland zijn.

We danken beide juffen voor hun inzet voor school en wensen ze allebei het allerbeste toe!

Juf Joke wordt opgevolgd door juf Maartje Stroes en juf Laura door juf Sandra Helder. De betrokken ouders zijn hierover al eerder geïnformeerd.