Actiedag 12 september

In de media heeft u er wellicht al het nodige over gelezen, maar op 12 september is Zeeland aan de beurt voor de estafette stakingen. Ondanks dat de regering een handreiking heeft gedaan richting het primair onderwijs, zijn velen van mening dat de aangegeven maatregelen (meer salaris en meer ondersteuning op school) nog niet ver genoeg gaan. Het team van de Prinses Beatrixschool onderschrijft de redenen om te gaan staken, maar heeft besloten om niet deel te nemen aan de staking. Op 12 september gaat de school dus niet dicht en worden alle kinderen gewoon op school verwacht.