Agenda

 • Studenten

  In deze weken starten er in diverse groepen diverse studenten. Ook dit jaar willen we op de PBS graag de ruimte geven aan aanstormend talent. We...

  Lees verder
 • Sparkels

  Naast de typcursus (voor groep 678) en Mad Science, starten we ook weer met een nieuwe cyclus van Sparkels. Er is geprobeerd een interessant en...

  Lees verder
 • Opening HBC De Wereldwijzer

  Op 18 september a.s. wordt het Hoogbegaafdheidscentrum De Wereldwijzer officieel geopend. Als u daarbij wilt zijn, of op de open middag wilt...

  Lees verder
 • Voortgang onderzoek samenwerking Brede School

  Medio februari bent u geïnformeerd over het onderzoek naar samenwerking binnen de Brede School aan de Elvis Presleylaan. Vanuit de observatie dat...

  Lees verder
 • Analyse vragenlijsten

  Afgelopen voorjaar hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8, alle ouders en alle teamleden een tevredenheids vragenlijst ingevuld. In de...

  Lees verder
 • LIO-stagiaire groep 1/2c

  Op de PBS geven we met plezier de ruimte aan stagiaires die vanuit allerlei opleidingen bij ons op school werken aan hun ontwikkeling. Het is mooi...

  Lees verder
 • Pilot Plusklas kleuters

  Eerder meldden we u dat we zijn gestart met een pilot waarin ook kleuters de kans krijgen om lessen te volgen in de plusklas. Inmiddels hebben we...

  Lees verder
 • Aftreden ouders MR

  Beste ouders van de Prinses Beatrixschool,   Bij deze willen we u laten weten dat de voltallige oudergeleding van de medezeggenschapsraad (OMR),...

  Lees verder