Voortgangsgesprekken

De voortgangsgesprekken, die gepland staan voor 26 en 30 november voor de groepen 1-7, zullen digitaal plaatsvinden. Het is nu niet verantwoord om ouders in deze grote getalen naar school te laten komen. Jullie zullen hierover apart worden geïnformeerd. 

 

Over de wijze waarop de adviesgesprekken met de kinderen van groep 8 en hun ouders worden georganiseerd, in december, zal later een besluit genomen worden.