Voortgang onderzoek samenwerking Brede School

Eerder bent u geïnformeerd over het onderzoekstraject met betrekking tot de samenwerking met de Zuidwesthoek. Begin oktober is er een bijeenkomst waarop de teams met elkaar in gesprek zullen gaan over de identiteit van beide scholen. De ouders van de MR zullen hierbij ook betrokken zijn. 

Op de studiedag van 1 november  zullen de teams een bezoek brengen aan twee scholen verderop in het land in vergelijkbare trajecten achter de rug hebben en zodoende een mooie inspiratie kunnen zijn. Ook op 4 november staat er een bezoek gepland. Op deze dag is de school gewoon open. 

Na 1 november zullen we u weer bijpraten en ook inzicht geven in het verloop van het traject.