Update Covid19

Met regelmaat informeren we ouders over de situatie op school voor wat betreft de gang van zaken rondom Covid19. De laatste toevoeging hierop is het dragen van mondkapjes. Volwassen bezoekers die de school overdag een enkele keer bezoeken dragen een mondkapje. Het tijdstip is dan niet belangrijk. Medewerkers en stagiaires dragen alleen buiten schooltijd een mondkapje, wanneer zij niet in hun lokaal zijn. Ouders die, bij wijze van uitzondering, op school komen voor een gesprek worden ook gevraagd een mondkapje te dragen. 

 

Het ophalen van de kinderen om 14.00u. verloopt goed. Er is voldoende ruimte op het plein om afstand te houden. Over de situatie ‘s morgens krijgen we nog wel vragen van ouders. Doordat een behoorlijk aantal ouders blijft wachten totdat de kinderen -met name de kleuters- binnen zijn, is het eigenlijk te druk. We willen dan ouders ook nogmaals oproepen om na het afscheid aan de rand van het plein niet te blijven wachten totdat de kinderen daadwerkelijk naar binnen gaan. We rekenen hierbij op jullie medewerking. 

 

Op het moment dat de situatie weer verandert, zullen we jullie uiteraard hiervan op de hoogte brengen.