Staking

In de afgelopen tijd heeft u diverse berichten in het nieuws kunnen lezen over de CAO-onderhandelingen voor het onderwijs. Er is inmiddels een akkoord bereikt en de leden van de grootste bonden hebben dit akkoord ook geaccepteerd. Desondanks lijkt het erop dat de op handen zijnde staking (eind januari), wel zal doorgaan. Of ook onze school hieraan meedoet wordt pas na de vakantie bekend. Dit heeft ermee te maken dat er in de komende weken nog meer duidelijk zal worden over de uitwerking van het nieuwe akkoord. Zodra we u hier meer over te melden hebben, zullen we dat doen.