Parkeren Zuidwesthoek

Vanuit onze buren van de Zuidwesthoek is de vraag gekomen om uw aandacht te vragen voor het parkeren aan hun zijde van het gebouw. Het is uiteraard prima om gebruik te maken van de parkeerruimte die daar is, op het moment dat onze school uitgaat. Het is echter zo dat de kinderen van de Wereldwijzer ook om 14.00u. uit zijn en er dus ook daar kinderen zijn die uit school komen. Graag uw aandacht voor deze situatie.