Nieuws uit de onderbouw

In de kleutergroepen zijn we de laatste tijd druk met letters!  Dit doen we naar aanleiding van

het boek “Het letterwinkeltje”. Het boek gaat over de winkel van Opa Brom. Opa Brom heeft een bijzonder winkeltje. Een winkeltje met letters! Grote letters en kleine letters… Maar wat kun je nou eigenlijk met letters dóén? Opa kan dat gelukkig heel goed uitleggen. Want wat zou de wereld zijn zonder letters, woorden en zinnen…...

De speelhoeken zijn tijdens dit thema zo ingericht dat de kinderen worden uitgedaagd om te spelen met letters en woorden.

In het boek komt ook een circusartiest voor. Dit sluit mooi aan bij het circusfeestje dat  we samen met onze VVE partners van de Symfonie (kleuters van de Zuidwesthoek, peuters van Kibeo en kleuters van basisschool “de Basis”) organiseerden. In het speellokaal hebben we circus spelletjes gedaan.

 

Ook in de maand mei zijn er weer jongste kleuters gestart in de groepen. Welkom op school! Op het prikbord dat tussen de lokalen van de groepen 1/2A en 1/2B hangt, kunt u lezen welke kinderen er onlangs gestart zijn op school. Tevens vindt u op het bord informatie over het  thema waarover de kleutergroepen werken, welke letters centraal staan en welke spullen we kunnen gebruiken voor de inrichting van de speelhoeken.

 

Tegen het einde van het schooljaar maken we altijd samen met ouders de materialen en de klassen schoon zodat we na de zomervakantie weer kunnen starten met een “schone lei”. Op woensdagavond 26 juni is er in de groepen 1 tot en met 3 een schoonmaakavond. We starten om 19.00 uur. Misschien wilt u deze datum alvast noteren in uw agenda? Boven de kapstokken van de kleutergroepen hangen lijstjes waarop u uw naam kunt noteren als u wilt helpen schoonmaken. We hopen op een grote opkomst, immers vele handen maken licht werk!

 

Op woensdagavond 26 juni is er in de groepen 1 tot en met 3 een schoonmaakavond. We starten om 19.00 uur. Misschien wilt u deze datum alvast noteren in uw agenda? Boven de kapstokken van de kleutergroepen hangen lijstjes waarop u uw naam kunt noteren als u wilt helpen schoonmaken. We hopen op een grote opkomst, immers vele handen maken licht werk! De juffen zorgen deze avond voor iets lekkers bij de koffie/thee.