Nieuws uit de bovenbouw

In deze nieuwsbrief ook een kort berichtje uit de bovenbouw. Dit schooljaar hebben wij in de bovenbouw een groep 7, 7/8 en 8. In de bovenbouw werken wij veel samen en groepsdoorbrekend. Dit doen we bij de vakken: begrijpend lezen, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis. We delen de kinderen in op niveau of interesses. Zo kunnen we tegemoet komen aan de leerbehoeften van de leerlingen. De leerlingen worden verdeeld over de groepen en werken dus ook samen met kinderen van een andere groep. 

 

De kinderen die bij lezen extra instructie nodig hebben, gaan nog net wat extra in op het begrip van de tekst. De kinderen die uitdagende teksten aankunnen, worden gestimuleerd om aan de slag te gaan met complexere teksten. Zo kunnen wij ons onderwijs nog beter afstemmen op de niveaus van de leerlingen. 

 

Bij de zaakvakken staat er steeds een thema centraal. Bijvoorbeeld energie of tropisch regenwoud. De leerlingen werken samen in een projectgroep aan een onderzoeksvraag. Door samen te werken leren ze om om hun eigen mening te vormen en ook meningen van andere te respecteren. Door te werken met een plan van aanpak kom je samen tot mooie resultaten. Dit kan bijvoorbeeld zijn in de vorm van een presentatie of een toneelstuk.