High Five Foundation

Onlangs hebben juf Ilse en meester Gerard een bezoek gebracht aan prinses Laurentien van Oranje in Den Haag. Zij had, vanuit haar werk als voorzitter van de High Five Foundation, een bijeenkomst belegd met scholen uit alle provincies om na te denken over manieren waarop scholen meer als ecosysteem georganiseerd kunnen worden, waarin alle betrokkenen echt een stem hebben.We hebben het dan over kinderen, ouders, leerkrachten, management en externen. Samen bouwen aan een goede school.

 

Inmiddels is dit duidelijk geworden dat we in de komende tijd verder zullen gaan onderzoeken op welke manier we hieraan op Albero niveau verder handen en voeten kunnen geven. Hiervoor zal juf Ilse voor een halve dag per week worden uitgeroosterd. Deze uren zullen worden ingevuld door Esley. Dit betekent dat juf Esley vanaf 1 januari iedere dinsdag met groep 8b zal werken.