Cito's op rapport

Op donderdag 15 februari 2019 krijgen de kinderen hun eerste rapport. Altijd weer een spannend moment! Met ingang van dit schooljaar zult op dit rapport de resultaten van de cito-toetsen niet meer terug vinden. Dit besluit heeft meerdere redenen, maar een daarvan is dat we verwachten dat op deze manier kinderen minder snel cito-resultaten zullen gaan vergelijken, hetgeen soms voor negatieve ervaringen zorgt.

 

Een bijkomend voordeel voor leerkrachten is dat het hen het nodige werk uit handen neemt, omdat deze allemaal handmatig moesten worden ingevoerd. Uiteraard kunt u de resultaten wel in het ouderportaal inzien. De ervaring leert ook dat de meeste ouders dit al hebben gedaan, voordat het rapport verschijnt.