Plusklas

De plusklas staat onder leiding van juf Linda. Juf Linda is ook onze ICT-leerkracht, dus zij stimuleert de kinderen extra bij inzetten van ICT bij hun pluswerk.

 

De plusklas komt op een dagdeel per week bij elkaar. Tijdens deze les kunnen de kinderen aan extra moeilijke taken werken, maar krijgen zij ook instructie van juf Linda om op de andere dagen verder te kunnen werken aan deze opdrachten. De kinderen krijgen hiervoor ruimte in hun eigen groep.

 

Eens per jaar doen de pluskinderen ook mee aan een Alpha-project waarbij de pluskinderen van Alpha-scholen over de grenzen van hun eigen school samenwerken aan een uitdagend thema. Dit jaar was dat duurzaamheid.