Plusklas

De plusklas

 

Onze school heeft 3 plusklassen:

  • Groep 5/6
  • Groep 7
  • Groep 8.

Op dinsdagochtend komen de plusklassen, die bestaan uit ongeveer 10 leerlingen, bij elkaar. Zij worden begeleid door juf Linda. 

Info

De leerlingen van de plusklas krijgen naast hun gewone werk binnen hun groep verrijkingswerk aangeboden. Daarnaast werken ze in de plusgroep aan:

  • Projecten/lessen uit het vooruitwerklab. Deze lessen worden ontwikkeld om slimme kinderen te leren HOE ze leren, zodat ze hun bijzondere capaciteiten beter (meer bewust) leren inzetten. Hierbij gaat het niet zozeer om het resultaat maar om het denkproces zelf. Er wordt onderscheid gemaakt tussen analytisch/creatief en praktisch denken. Ze leren deze manieren van denken te combineren.
  • Mindset werkboek. Stap voor stap maakt het kind kennis met de mindsettheorie van Carol Dweck. Via de verhalen van Fixie en Growie leert hij (of zij) wat het verschil is tussen de vaste mindset en de groeimindset. Hierbij komen alle relevante thema's aan bod, zoals de wijze waarop je denkt over je intelligentie en kwaliteiten, je comfortzone, het aangaan van uitdagingen, het leren van fouten, doorzettingsvermogen en meer. Door middel van afwisselende en creatieve opdrachten leert het kind hoe hij kan leren denken zoals Growie en hoe hij dit kan inzetten bij het werken aan zijn eigen doelen.
  • Pittige Plus Torens. Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten maken.
  • Projecten voor hoogbegaafden kinderen.

Voor de leerlingen uit de plusklas bieden we dit schooljaar vanaf groep 8  1x in de 2 weken 30 minuten Spaanse les aan van juf Fernanda.

Nieuwtjes

4-10-2016

Deze week hebben we voor het eerst een les gedaan uit het vooruitwerklab. Eerst hebben we samen de drie verschillende manieren van denken besproken. Daarna hebben alle kinderen hun eigen denkprofiel geanalyseerd. Daarna zijn we aan de slag gegaan met domino.

De opdracht:  Weten jullie wat domino day is? Vandaag gaan wij daar ook mee aan de slag. Je krijgt 25 domino steentjes om te gebruiken. Het is de bedoeling dat je de eerste dominosteen aantikt en de andere die er achter staan vanzelf omvallen. Ik ga meten wat de afstand is tussen de eerste en de laatste dominosteen. De grootste afstand wint. 

 

Deze opdracht lokt analytisch denken uit, wat ook veel terug werd gezien bij de groepjes op een enkele uitzondering na. Tijdens de opdracht werd door de juf geobserveerd welke manieren van denken tot uiting kwamen. Deze werden daarna samen besproken. Op deze manier leren de kinderen de 3 manieren van denken te herkennen.