Groep 5b/6b

Algemeen:

In onze groep zitten 27 leerlingen.

Onze juf is juf Alice. Op vrijdagmiddag krijgen we les van juf Anita en juf Daniëlle.

Dinsdag loopt meester Daan stage in onze groep.

Info:

In groep 6 zijn we met rekenen bezig met getallen tot 100.000.

We vermenigvuldigen en delen met grote getallen  .

Klokkijken, meten en wegen zijn belangrijk.

     

We oefenen met lezen om een volgend niveau te halen en doen ook veel aan stillezen.

 

Bij spelling komen de spellingafspraken terug in langere woorden.

Ook maken we een begin met werkwoordspelling.

 

We werken aan een spreekbeurt en doen een boekbespreking.

Natuurlijk zijn we ook druk met de zaakvakken.

 

Gelukkig is er daarnaast tijd om vrij te kiezen en leuke spelletjes te doen of te bouwen met Knexx of Lego.

                

Nieuwtjes:

 Op woensdag 19 oktober gaan de groepen 6 op excursie naar het Watersnoodmuseum.

Op donderdag 20 oktober is er een gastles over “Water” door het waterschap.