Onze groepen

Onze school heeft dit cursusjaar 11 groepen en een plusklas.

Op 1 februari 2017 start een nieuwe startgroep voor jongste kleuters.

Alle groepen zijn gehuisvest in ons hoofdgebouw.